March 1, 2014
Oklahoma City, OK, US

Chesapeake Energy Arena
Thank you!